16 พฤศจิกายน 2566  
         
  557990  
         
14
  346  412    
       
961  778